Oberon System Quantum je unikátní diagnostický biorezonanční přístroj, který byl vyvinut ve vesmírném institutu praktické psychofyziky.

Oberon zobrazuje aktuální fyzický a funkční stav všech vašich orgánů včetně mozku, srdce, cév, kostí, krve a kůže. Zjišťuje přítomnost patogenů v organismu (viry, plísně, bakterie aj.) a dokáže tak upozornit na disharmonii v organizmu a odhalit příčinu případného dědičného, autoimunitního či jiného onemocnění a prognózovat jeho vývoj na několik měsíců či let dopředu.

Díky vyšetření se dozvíte, jaká mikrobiální či parazitální zátěž trápí vaše tělo, v jakých orgánech se soustředí a co způsobuje vaše zdravotní obtíže. Nutno dodat, že většinu těchto patogenů je pomocí klasické medicíny možné jen velmi těžko dohledat.

Oberon mimo jiné také umožňuje individuálně vyhodnocovat vhodnost určitých typů léčiv, bylin, potravinových doplňků, potravin, alergenů. Pomocí Oberonu se stanete pozorovateli svých vnitřních pochodů a potvrdíte si správnost vlastního životního stylu. Ověříte, které potraviny (alergeny) vám ve skutečnosti škodí a které potraviny jsou naopak vhodné pro správné fungování vašeho těla.

Diagnóza pomocí Oberon System Quantum je skvělou prevencí, která pomáhá předcházet vážným nemocem, jež se v těle nepozorovaně vyvíjí mnohdy celý život a často s malými příznaky.

 

 

Princip biorezonance

Biorezonance je rychlá, inovativní a bezbolestná metoda bez vedlejších účinků. Kombinuje poznatky tradiční čínské medicíny, kvantové fyziky a biofyziky. Využívá skutečnosti, že materiální částice mají jak částicový, tak i vlnový character. To znamená, že všechny buňky v lidském těle, části těla, ale také mikroorganismy (viry, bakterie) a patologické látky (např. pyly, toxiny, těžké kovy) vysílají elektromagnetické vlnění (tzv. frekvenční vzorek), které můžeme změřit. Toto specifické vlnění je u zdravého člověka jiné než u nemocného.

S pomocí přístroje Oberon System Quantum provádíme monitoring a analýzu elektromagnetického vlnění lidského těla - rozlišujeme rušivé, patologické signály od fyziologických. Diagnostikujeme skutečné, často skryté příčiny onemocnění, mezi než patří například:

  • viry

  • bakterie

  • plísně

  • parazity

Na analýzu navazuje terapie pomocí plazmového generátoru RPZ 14 (popř. přístroje Bicom Optima), která osvobozuje tělo od rušivých, patologických vlivů. Napravuje komunikaci mezi buňkami – výměnu informací přes určité frekvence prostřednictvím vyzařování fotonů. Vede k opětovné aktivaci samoregulačních procesů organismu a k obnově vnitřní rovnováhy organismu. Výsledkem je zlepšení zdravotního stavu s možností úplného vyléčení.

 

 

Analýza přístrojem Oberon System Quantum a nastavení detoxikačního plánu

První setkání trvá 2 až 2,5 hodiny podle potřeb klienta a obsahuje: 

  • analýzu stavu imunitního systému celého těla,

  • nalezení příčin Vašich potíží,

  • vytestování patogenů,   

  • nastavení detoxikačního plánu,

  • vysvětlení působení těžkých kovů, mikrobiální či parazitální zátěže v lidském organismu,

  • poradenství v oblasti výživy – kterým potravinám je dobré se vyhnout a které potraviny jsou prospěšné pro regeneraci Vašeho organismu.

 

Po setkání vytváříme dle toxické zátěže Vašeho těla na míru zhruba 3-5 dávek s přesnými frekvencemi do programu plazmového generátoru RPZ 14. Délka jedné dávky (terapie) se pohybuje mezi 2 až 4 hodinami. Více o plazmovém generátoru RPZ 14 naleznete zde. Nebo Vám doporučíme terapii na přístroji Bicom Optima a navrhneme optimální řešení Vašich obtíží a Vaší toxické zátěže. Více o přístroji Bicom Optima naleznete zde.

 

Upozornění: Frekvenční analýza nepatří mezi metody běžně užívané v klasické medicíně v České republice. Všechny výsledky této metody jsou založeny na znalostech a zkušenostech vycházejících z analýzy a terapie samotné. Analýza a terapie zde uvedenými postupy nemůže nahradit lékařskou pomoc, analýzu a léčbu kvalifikovanými lékaři. Oberon System Quantum není v České republice lékařský diagnostický přístroj. Vyšetření se nedoporučuje pacientům s kardiostimulátory.

 

 

© IM REZONA z.s.                 adresa: Na Hlavní 23/21, 182 00 Praha 8 - Březiněves          mobil: +420 603 161 147          frydlova@imrezona.cz